За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 1 одржано на 10.10.2017 година, кликнете на следниов линк:

3 – Наставки и видови наставки