Category Archives: Морфологија 1

Морфологија 1 (Предавање, 28.12.2021)

За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 1 одржано на 28.12.2021 година, кликнете на следниов линк: