Category Archives: Предавања

Морфологија 2 (Предавање, 22.03.2022)

За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 2 одржано на 22.03.2022 година, кликнете на следниов линк: