Tag Archives: презентации

Морфологија 1 (Предавање, 03.11.2015)

За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 1 одржано на 03.11.2015 година, кликнете на следниов линк:

5 – Наставки за конјугација

[five-star-rating]

 

Морфологија 1 (Предавање, 27.10.2015)

За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 1 одржано на 27.10.2015 година, кликнете на следниов линк:

4 – Присвојни наставки

[five-star-rating]

 

Морфологија 1 (Предавање, 20.10.2015)

За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 1 одржано на 20.10.2015 година, кликнете на следниов линк:

3 – Наставки и видови наставки

[five-star-rating]

 

Морфологија 1 (Предавање, 13.10.2015)

За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 1 одржано на 13.10.2015 година, кликнете на следниов линк:

2 – Видови морфеми

[five-star-rating]

 

Морфологија 1 (Предавање, 06.10.2015)

За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 1 одржано на 06.10.2015 година, кликнете на следниов линк:

1 – Вовед во морфологија

[five-star-rating]

 

Морфологија 2 (Предавање, 05.05.2015)

За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 2 одржано на 05.05.2015 година, кликнете на следниов линк:

9 – Прилози во реченица

[five-star-rating]