Sevgili bilim insanları ve öğrenciler,

“Türkçede Kelime Grupları: Teori ve Analiz” (ISBN: 978-608-234-077-7) adlı kitabımız Üsküp Blaje Koneski Filoloji Fakültesi yayınları dahilinde basılmıştır.

İlgilenenler, kitabın başlangıç sayfalarını Academia sayfamızdan görebilirler:

https://www.academia.edu/49362432/Turkcede_Kelime_Gruplari_Teori_ve_Analiz_in_Turkish_PARTIAL_BOOK_abstracts_in_Turkish_Macedonian_and_English_2021_ISBN_978_608_234_077_7_

Turkcede-Kelime-Gruplari-Teori-ve-Analiz-Kapak

Anahtar kelimeler:
sentaks, Türkçenin sentaksı, Türkçenin sözdizimi, Türkçenin söz dizimi, cümle bilgisi, söz dizimi, sözdizimi, Türkçenin cümle bilgisi, tümce bilgisi, Türkçenin tümce bilgisi, kelime grupları, Türkçede kelime grupları, sözcük grupları, sözcük öbekleri, söz grupları, söz öbekleri.