Tag Archives: лексикологија

Предавање во МАНУ (25.09.2015)

Презентацијата од предавањето под наслов „КОРПУС-БАЗИРАНИ ЛЕКСИКОЛОШКИ И ФРАЗЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА: ТУРСКИТЕ ИСКУСТВА“ одржано на 25.09.2015 во Македонската академија на науките и уметностите во Скопје во рамките на месечните лингвистички средби “COLLOQUIA LINGUISTICA”.

MANU – predavanje (25.09.2015)

[five-star-rating]