Öğrencilere Bilgiler

Danışma saatleri:
Çarşamba: 13h-15h (emin olmak için, mail atınız)


Ders saatleri:
Salı, 10.30h-15.30h


Mezuniyet tez konuları:
Şu anda liste yok. Hocayla danışın.


Sınav tarihleri:
Şu anda Eylül sınav dönemi tarihleri henüz belli değil.

I. dönem: Yazılı: 03.09.2024, saat 12:
Morfoloji 1-4,
Sentaks 1-2.
Sözlü: 10.09.2024, saat 12.

II. dönem: Yazılı: 17.09.2024, saat 12:
Morfoloji 1-4,
Sentaks 1-2.
Sözlü: 24.09.2024, saat 12.

I. декада: Писмен: 03.09.2024, во 12 часот:
Морфологија 1-4,
Синтакса 1-2.
Устен: 10.09.2024, во 12 часот.

II. декада: Писмен: 17.09.2024, во 12 часот:
Морфологија 1-4,
Синтакса 1-2.
Устен: 24.09.2024, во 12 часот.


Temas:
o k t a y a h m e d @ g m a i l. com