Değerli öğrenciler,

14.03.2018 tarihinde yapılan son Dekanlık toplantısında, öğrencilerin devamsızlık problemi bir daha ele alındı.

Yükümlülüklerin yerine getirilmediğinden dolayı, bir dönemde üç (3) defa derse özürsüz gelemeyen öğrenci hakkında, devamlılık puanlarının azaltılması veya hatta final sınavına çıkamama gibi önlemlerin alınacağı bir daha vurgulanmıştır.

Hocalar tarafından önlemlerin alınmaması için, öğrencilerin tüm derslerde devamlı olmaları rica olunur.

Saygıyla,

Prof. Dr. Oktay AHMED,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı