Морфологија 2 (Предавање, 22.02.2022)

За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 2 одржано на 22.02.2022 година, кликнете на следниов линк:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.