Морфологија 1 (Предавање, 11.12.2018)

За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 1 одржано на 11.12.2018 година, кликнете на следниов линк:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.