Морфологија 1 (Предавање, 14.11.2017)

За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 1 одржано на 14.11.2017 година, кликнете на следниов линк:

6 – Наставки за модалност и лице

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.