Морфологија 2 (Предавање, 23.02.2016)

За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 2 одржано на 23.02.2016 година, кликнете на следниов линк:

2 – Граматички категории на именките

[five-star-rating]

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.