Морфологија 2 (Предавање, 24.03.2015)

За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 2 одржано на 24.03.2015 година, кликнете на следниов линк:

4 – Степени на споредување – Дескриптивни придавки

[five-star-rating]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.