Морфологија 1 (Предавање, 18.11.2014)

За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 1 одржано на 18.11.2014 година, кликнете на следниов линк:

6 – Наставки за модалност и лице

[five-star-rating]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.