Се известуваат студентите кои ќе полагаат во втора декада дека писмените испити на 25.01.2013 година (петок) ќе се изведат по следниот распоред:

10 часот:
– Морфологија на турскиот јазик 1-2;
– Основи на правопис и корегирање 1-2 (за стари студенти);
– Техники на превод 1-2 (за стари студенти).

12 часот:
– Морфологија на турскиот јазик 3-4;
– Синтакса на турскиот јазик 1-2;
– Основи на правопис и корегирање 1-2 (за стари студенти);
– Техники на превод 1-2 (за стари студенти).