Резултати од писмениот испит по предметите Морфологија на турскиот јазик 1-4 и Синтакса на турскиот јазик 1-2 одржан на 04.02.2020 година.

За да ги симнете резултатите, кликнете на следниов линк: