За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 2 одржано на 27.03.2018 година, кликнете на следниов линк:

7 – Прилози (1)