За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 2 одржано на 23.02.2016 година, кликнете на следниов линк:

2 – Граматички категории на именките

[five-star-rating]