За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 1 одржано на 29.11.2018 година, кликнете на следниов линк:

8 -Деном. нас. за номинализација