За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 1 одржано на 22.11.2016 година, кликнете на следниов линк:

7-mi-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0