За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 1 одржано на 15.10.2019 година, кликнете на следниов линк: